Lachgas Verkoop

Lachgas voor horeca, club en festival

Lachgas verkoop in Nederland; Wat maakt bumblebee anders?

Door de enorme opkomst van het gebruik van lachgas, veroorzaakt door de legalisatie in 2016, zijn er in korte tijd enorm veel bedrijfjes ontstaan die zich richten op lachgas verkoop. Veel van die bedrijfjes richten zich op de verkoop van lachgaspatronen aan particulieren. Degenen die zich richten op horeca en festivals kopen hun lachgasflessen bijna allemaal via een van de honderden gasboeren in Nederland. Dat gaat echter niet maar zo. In Nederland en België zijn 8 fabrieken die gassen, waaronder N2O (=lachgas) produceren. Een aantal van deze bedrijven vallen onder 1 paraplu. Deze zijn weer verbonden aan grote Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven. Deze 8 fabrieken leveren aan gasboeren door heel Nederland. Ze leveren allerlei gassen, waaronder dus ook lachgas. Dat wordt al jaren geproduceerd, echter niet met de bedoeling om dat te verkopen voor menselijke consumptie en recreatief gebruik, maar voor andere doeleinden. Het gas wordt bijvoorbeeld veel gebruikt in de voedselindustrie als drijfgas en in de racerij. Door het toe te voegen aan het verbrandingsproces in een motor, kan het vermogen worden verhoogd. Door de snelle opkomst van lachgas verkoop voor recreatief gebruik en de commotie die dit veroorzaakte in de media voorzagen de fabrikanten een imagoprobleem. Hierdoor hebben ze gezamenlijk besloten de lachgas verkoop voor menselijke consumptie niet toe te staan. Gasboeren die N2O bewust als lachgas doorverkopen, worden door de fabrikanten aangepakt. Hun account wordt gesloten en ze worden op een zwarte lijst geplaatst. Daardoor kunnen ze ook niet bij een van de andere fabrikanten inkopen, wat hun hun hele onderneming in gevaar brengt. Vandaar dat je bij geen enkele officiële industrieel of medisch gasleverancier in Nederland medisch lachgas kunt kopen…. Of toch wel?

Iedereen wil geld aan lachgas verdienen.                          

Een gasleverancier wil natuurlijk uiteindelijk ook gewoon geld verdienen. En waar de consumptie van lachgas voor zo’n grote fabrikant wellicht nog een te negeren omzet vertegenwoordigd, kan deze omzet voor een gasleverancier toch wel degelijk substantieel zijn. En dus omzeilen een hoop industrieel en medisch gasleveranciers het verbod op lachgas verkoop, door kopers een verklaring te laten tekenen dat men het lachgas inkoopt voor productie van levensmiddelen, of voor technisch gebruik bijvoorbeeld ten behoeve van de racerij. Momenteel wordt er wekelijks meer dan 23.000 kilo aan lachgas verkocht in Nederland in horeca, festivals en aan particulieren. Het overgrote deel hiervan wordt dus onder valse voorwendselen ingekocht. Best gek als je je bedenkt dat we het hier over een product hebben dat legaal mag worden verkocht.

Kwaliteit in lachgas verkoop.                                             

Tot zo ver zal je waarschijnlijk denken: Lekker belangrijk. Het maakt mij niet uit hoe mijn leverancier aan het product komt. Zo lang ik het lachgas voor een goede prijs kan inkopen en ik verzekerd ben van een constante levering voor mijn horecagelegenheid, vind ik het prima. Logisch, maar wellicht denk je er toch anders over als we je het volgende vertellen; Er zijn verschillende gradaties in zuiverheid. De hoeveelheid koolmonoxide bepaald hoe zuiver het gas is. Hoe hoger de hoeveelheid koolmonoxide, hoe minder goed het voor je is. Of andersom: Hoe minder koolmonoxide, hoe gezonder het product is voor het menselijk lichaam. N2O voor technisch gebruik heeft meer koolmonoxide in zich dan noodzakelijk is om het effect te creëren, dat met de inademing van lachgas uit een lachgasballon wordt beoogd.

Gezondheid belangrijk.                                                     

Uiteraard willen we de, overigens toch al beperkte, schade voor de gezondheid tot het minimum beperken. De fabrieken in Nederland en België fabriceren echter geen lachgas voor menselijke consumptie, maar alleen voor industrieel gebruik. Dit gas is dus ongezonder dan nodig, maar de fabrikanten zijn niet bereid dit aan te passen, want daarmee zouden ze erkennen ook N2O te fabriceren voor menselijke recreatieve consumptie. Het resultaat is dat de lachgasflessen die op dit moment voor het overgrote deel gebruikt wordt om lachgasballonnen van te maken, gevuld zijn met N2O voor industrieel gebruik en dus te veel koolmonoxide bevat. Het kan dus gezonder! Er wordt in de Nederlandse horeca dus een gas verkocht dat een hoger gezondheidsrisico heeft dan noodzakelijk. En dat alleen omdat de Nederlandse en Belgische leveranciers bang zijn voor hun imago.

Zo doet bumblebee het.                                                    

Bumblebee werkt samen met een groothandel en importeur van medisch lachgas uit het buitenland van een fabrikant die zich minder druk maakt om het imago. Deze wil alleen maar een kwalitatief goed en veilig product maken. In samenspraak met onze wordt alleen medisch lachgas ingekocht met een zeer laag percentage koolmonoxide voor hetzelfde gewenste effect. Hierdoor kun je ervan op aan dat de lachgasflessen die je bij ons afneemt voor je horecagelegenheid of festival gevuld zijn met goed en veilig medisch lachgas.

Voor meer informatie over ons aanbod:

LACHGAS Ballonnen
LACHGAS Flessen
LACHGAS Flessen Huren