Verlamming door lachgas is te voorkomen door juiste voorlichting en verantwoord gedrag van leverancier (en gebruiker)

Lachgas voor horeca, club en festival

Verlamming door lachgas is een gebrek aan voorlichting, of zelfs onjuiste informatie, in combinatie met onverantwoord gedrag van leveranciers van lachgas aan consumenten heeft bij een selecte groep gebruikers geleid tot mogelijk blijvend letsel.

Vrijdag werd bekend dat twee jongeren zijn opgenomen in een ziekenhuis met een gedeeltelijke dwarslaesie na overmatig gebruik van lachgas. Steeds vaker lezen we berichten in de media over gebruikers van lachgas die in de problemen komen door excessief gebruik. Het betreft dan met name gebruik van grote hoeveelheden lachgas, over een langere periode.

Er is naar mening van de BVLL een gebrek aan voorlichting en verantwoordelijkheid van leveranciers die particulieren bedienen. Naast een gebrek aan voorlichting wordt er ook nog vaak onjuiste informatie verstrekt. Zo stellen verschillende leveranciers dat door inname van extra B12 tabletten of supplementen, weinig tot geen problemen zouden hoeven ontstaan. Dit is pertinent onjuist. Bij excessief gebruik van lachgas wordt de opname van B12 in het lichaam verstoord. De symptomen van een B12 tekort (B12 deficiëntie) zijn tintelingen, duizeligheid, verdoofd gevoel in ledematen en pijnscheuten (vooral in vingers en voeten).

Partijen die zeggen dat het probleem verlamming door lachgas voorkomen, of zelfs opgelost kan worden door B12 pillen in te nemen geven het verkeerde advies en brengen hierdoor consumenten juist in gevaar. Een leverancier is de eerste die signaleert dat het gebruik van lachgas door een particulier excessief wordt en niet meer geschaard kan worden onder recreatief gebruik. In dat geval zou hij niet meer moeten leveren en de gebruiker het advies moeten geven hulp te zoeken en naar de huisarts te gaan voor het injecteren van B12.

Naast de verantwoordelijkheid van een leverancier moet een gebruiker ook zijn eigen gezonde verstand gebruiken. Een glas bier of een glas wijn op zijn tijd is niet schadelijk, maar dagelijks overmatig alcohol gebruik zal op termijn wel degelijk leiden tot gezondheidsklachten en verdere risico’s. Dat geldt net zo voor het gebruik van lachgas. Onderzoek van de NVWA heeft aangetoond dat er geen risico’s zijn bij normaal recreatief gebruik. Bij extreem (veel of veelvuldig) of onjuist gebruik zijn er wel degelijk risico’s. Het is betreurenswaardig om te lezen dat verschillende mensen reeds last hebben van verlammingsverschijnselen, juist omdat dit met de juiste voorlichting en verantwoord gedrag van de leverancier voorkomen had kunnen worden. De grootste verantwoordelijkheid ligt hier, nogmaals, bij de leverancier, die de juiste voorlichting en adviezen dient te geven en dient te signaleren wanneer er geen sprake meer is van recreatief gebruik.

De BVLL pleit voor wetgeving omtrent verkoop, transport, opslag en gebruik van lachgas voor recreatief gebruik. Het verbieden van lachgas, in het algemeen, is volgens de Branchevereniging van Lachgas Leveranciers onwenselijk. De handel in lachgas zal zich verplaatsen naar het criminele circuit en het gebruik van lachgas zal helaas is het grootste deel van alle leveranciers van lachgas niet bezig met het welzijn van de consument, maar enkel met het eigen financiële welzijn. Leveranciers en verkopers die willens en wetens excessief gebruik mogelijk maken en geen oog hebben voor de gezondheid van consumenten zijn volgens de BVLL medeverantwoordelijk voor de ontstane schade. De BVLL pleit onder andere voor wetgeving alsmede handhaving omtrent de verkoop van lachgas.

Bekijk hier de enige veilige lachgas producten.