Reactie Lachgas Voor Horeca & BVLL op waarschuwing verslavingszorg: scherpere controle op verkoop lachgas

Lachgas voor horeca, club en festival

Zaterdag 24 Augustus publiceerde Trouw een artikel waar verslavingskliniek Jellinek oproept tot regelgeving en controles bij verkoop van lachgas. Branchevereniging van Lachgas leveranciers deelt dit standpunt volledig en roept eveneens op tot betere regelgeving en handhaving.

Dit is de reden waarom de BVLL in het leven is geroepen. De BVLL heeft als doel om de verkoop, transport, opslag en gebruik van lachgas voor recreatief gebruik te reguleren, om zo verantwoord om te gaan met o.a. volksgezondheid, veiligheid en kwaliteit van het product. Dit is op dit moment verre het geval. Vrijdag werd bekend dat opnieuw twee jongeren zijn opgenomen in een ziekenhuis met een gedeeltelijke dwarslaesie nadat zij overmatig lachgas hadden geïnhaleerd voor een langere periode.

De BVLL is van mening dat leveranciers en verkopers van lachgas een grote mate van verantwoordelijkheid dragen en dat ook regelgeving hiervoor gewenst is. Leveranciers en verkopers die willens en wetens excessief gebruik mogelijk maken en geen oog hebben voor de gezondheid van consumenten zijn volgens BVLL medeverantwoordelijk voor de ontstane schade. De BVLL pleit onder andere voor wetgeving alsmede handhaving omtrent de verkoop van lachgas.

Leveranciers aan particulieren die aangesloten zijn bij de BVLL nemen hun verantwoordelijkheid. Zij geven accurate voorlichting aan gebruikers, leveren sowieso niet aan excessieve gebruikers, vragen door bij consumenten bij aankoop van een grote cilinder en bij twijfel wordt er niet geleverd. BVLL pleit daarnaast voor een wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar en ouder voor de consumptie van lachgas.