Gebruik van lachgas in het verkeer moet verboden worden

Lachgas voor horeca, club en festival

Een gebruiker van lachgas in het verkeer brengt zichzelf en andere deelnemers aan het verkeer in gevaar. De BVLL is van mening dat het gebruik van lachgas in het verkeer verboden moet worden.


Hoewel het product lachgas binnen 5 minuten uit je lichaam is verdwenen, kan dit ook na enkele uren, zeker bij gebruik van meerdere ballonnen, leiden tot kortstondig bewustzijnsverlies. Een gebruiker van lachgas in het verkeer brengt daarmee naast zichzelf ook andere deelnemers aan het verkeer in gevaar, met alle mogelijke gevolgen van dien.


De BVLL pleit voor regulering onder andere omtrent het recreatief gebruik van lachgas. Voor het gebruik van lachgas zouden vergelijkbare straffen en maatregelen moeten gelden als voor het gebruik van alcohol in het verkeer. Te denken valt aan een direct rijverbod tot inname van het rijbewijs bij overtreding.


Bij alcohol wordt het rijverbod opgelegd vanaf een bepaald promillage, voor lachgas ontbreekt duidelijke regelgeving. Echter het gebruik van één ballon met lachgas kan al zorgen voor een aanzienlijke roes en zelfs een kortstondig moment van het verlies van bewustzijn. De BVLL is van mening dat bij het gebruik van lachgas tijdens deelname aan het verkeer, direct een rijverbod moet kunnen worden opgelegd, al dan niet met een inname van het rijbewijs.


De BVLL pleit voor wetgeving omtrent verkoop, transport, opslag en gebruik van lachgas voor recreatief gebruik. Het verbieden van lachgas, in het algemeen, is volgens de Branchevereniging van Lachgas Leveranciers onwenselijk. De handel in lachgas zal zich verplaatsen naar het criminele circuit en het gebruik van lachgas zal hierdoor niet minder worden, evenals het gebruik van lachgas in het verkeer. Diverse onderzoekers naar het gebruik van lachgas delen overigens deze mening.